Rydych chi yma: Hafan Cymraeg

Cymraeg

Remploy Cymru yw busnes Cymreig Remploy Cyf. Mae'n adeiladu ar etifeddiaeth hir o gefnogi pobl anabl a difreintiedig yng Nghymru i mewn i waith. Drwy ganolbwyntio ar Gymru rydym yn gallu helpu i wrthwynebu rhwystrau penodol i gyflogaeth y mae pobl anabl yn eu hwynebu yn ein gwlad.
Mae ein hystod gynhwysfawr o gynnyrch a gwasanaethau yn caniatáu sefydliad i wneud y mwyaf o fanteision recriwtio a chadw gweithlu amrywiol; mae ein gwaith gydag unigolion yn eu helpu i ddod o hyd i waith, bod yn fwy annibynnol a gwella eu sefyllfa ariannol. Rydym hefyd yn gweithio gyda phartneriaid fel awdurdodau lleol a darparwyr addysg i helpu eu cleientiaid i gyflawni eu potensial.

Ers 2010 rydym wedi dod o hyd i swyddi ar gyfer dros 10,000 o bobl anabl a difreintiedig yng Nghymru. Ein nod yw cefnogi hyd yn oed mwy o bobl anabl i mewn i hyfforddiant a chyflogaeth yn ystod y blynyddoedd i ddod; cynyddu'r gyfradd gyflogaeth ar gyfer pobl anabl, sydd ar hyn o bryd yn llai na 50%; o'i gymharu â bron i 80% ar gyfer pobl nad ydynt yn anabl.